Únik nebezpečných látek 30.5.2020

30.5.2020 v 11:15 jsme vyjížděli k úklidu vozovky od olejové skvrny o délce cca 50 metrů za obcí Jestřabice.