Požár 10.2.2021

10.2.2021 jsme v 1:53 byli vysláni k požáru do Snovídek. Jednalo se o požár dříví v kotelně, která se nacházela ve sklepení rodinného domu.