Termokamera Dräger UCF 7000

Naší jednotce z Koryčan přibylo vybavení! Stalo se tomu díky příspěvkům Hasičského fondu Nadace Agrofert a města Koryčany. JPO II Koryčany tak získala novou termokameru Dräger UCF7000 od dodavatele Dräger Safety s.r.o.

Celkové náklady na pořízení termokamery činily 132.123 Kč. Hasičský fond Nadace Agrofert nám přispěl částkou 80.000 Kč. Rozdíl z kupní ceny, tedy částku 52.123 Kč, doplatilo město Koryčany ze svého rozpočtu. Zakoupená termokamera přispěje ke zvýšení akceschopnosti jednotky.

Tímto bychom chtěli poděkovat Nadaci Agrofert za poskytnutou dotaci a Městu Koryčany za podporu a uhrazení zbývající částky na pořízení termokamery.